Ce facem pentru membrii Asociatiei?

Activităţi de cercetare ştiinţifică;
Asigurarea asistenţei tehnice, juridice, economice;
Promovarea dialogului între diverşi actori cu care fermierii colaborează (furnizori, beneficiari, organisme publice etc.);
Promovarea valorilor pisciculturii tradiţionale şi ale serviciilor ecosistemice pe care aceasta le generează.