FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCARII

Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POP (DGP-AMPOP) anunţă lansarea, în data de 30.07.2012, a sesiunii deschise de primire de cereri de finanţare pentru măsurile:

- 3.1. – “Acţiuni colective”; 3.2. – “Protecţia şi dezvoltarea florei şi faunei sălbatice”, 3.3. – “Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi”, 3.4. – “Dezvoltarea de noi pieţe şi Campanii de promovare”; 3.5. – “Acţiuni pilot”, pentru acordarea fondurilor nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură conform Măsurilor de investiţii din cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit.

Depunerea proiectelor se va face la sediile Compartimentele Regionale, în intervalul 8.30-16.30. Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent fiecărei măsuri. Pentru a fi selectat pentru finanţare proiectul trebuie să obţină punctajul minim prevăzut pentru fiecare măsură, conform Ghidului Solicitantului. Procedura de selecţie va fi afişată pe site-urilewww.ampeste.ro şi www.madr.ro şi la fiecare Compartiment regional. Anunţarea rezultatelor selecţiei pentru cererile de finanţare depuse se va face după aprobarea Rapoartelor de selecţie de către directorul general al DGP-AMPOP. DGP-AMPOP va notifica în scris pe toţi solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediile Compartimentelor Regionale.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurilor 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 din cadrul POP sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului.

Vă aşteptăm la Centrele Regionale din ţară. Sunaţi acum la  021- 3079802 sau scrieţi-ne la adresa Bucureşti, Bd. Carol I nr.2-4, sector 3 sau ampeste@madr.rowww.madr.ro pentru a afla cum puteţi obţine şi dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură prin Măsurile de investiţii din cadrul POP.

  • Compartimentul Regional Braşov (jud. Braşov, jud. Covasna, jud. Harghita, jud. Mureş, jud. Sibiu): International Trade Center, Str.Al. Vlahuţă, nr.10, Braşov, jud. Braşov, Tel/Fax: 0268 – 546.511;  0725.256.235;  0725.256.236
  • Compartimentul Regional Bucureşti (jud. Argeş, jud. Dâmboviţa, jud. Giurgiu, jud. Ilfov, jud. Prahova şi Municipiul Bucureşti):Str. Mihai Eminescu, nr. 6, Buftea, jud. Ilfov; Tel./Fax: 021 – 350.1161;  0725.256.224;  0725.256.223
  • Compartimentul Regional Constanţa (jud. Ialomiţa, jud. Călăraşi, jud. Constanţa): Str. Revolutiei nr.17-19, Constanţa, judeţul Constanţa, Tel./:0241 – 511 580, 0725 – 256.231, 0725 – 256.232, 0725 – 256.239
  • Compartimentul Regional Cluj (jud. Alba, jud. Bistriţa-Năsăud, jud. Cluj, jud. Maramureş, jud. Satu-Mare, jud. Sălaj): Str. Dorobanţilor, nr. 69, Cluj-Napoca, jud. Cluj;Tel:  0725.256.233;  0725.256.234
  • Compartimentul Regional Dolj (jud. Dolj, jud. Gorj, jud. Mehedinţi, jud. Olt, jud. Teleorman, jud. Vâlcea): Str. Nicolae Romanescu, nr. 39, Craiova, jud. Dolj; Tel./Fax: 0251 – 425.008;  0725.256.221;  0725.256.222
  • Compartimentul Regional Galaţi (jud. Brăila, jud. Buzău, jud. Galaţi, jud. Vrancea):Str. Basarabiei, nr. 55, bloc A16, parter, Galaţi, jud. Galaţi; Tel./Fax: 0236 – 414.102;  0725.256.225;  0725.256.226
  • Compartimentul Regional Iaşi (jud. Bacău, jud. Botoşani, jud. Iaşi, jud. Neamţ, jud. Suceava, jud. Vaslui): Str. Al. Mihail Sadoveanu, nr.10 bis, Iaşi, jud. Iaşi; Tel. /Fax: 0232 – 273.070;  0725.256.238
  • Compartimentul Regional Timiş (jud. Arad, jud. Bihor, jud. Caraş Severin, jud. Hunedoara, jud. Timiş): Str. Grigore Alexandrescu, nr. 28, Timişoara, jud. Timiş;Tel:  0725.256.227;  0725.256.228
  • Compartimentul Regional Tulcea (jud. Tulcea): Iberom Business Center, Str. Portului nr. 14, etaj 2, Tulcea, jud. Tulcea;Tel./Fax: 0240 – 535.029;  0725.256.237
photo-1551040229-004dfd858784

REGULAMENTE 2014 - 2020

Noile  regulamente europene privind organizarea comuna a pieţei produselor de pescuit şi acvacultură, a recunoaşterii organizaţiilor de producători şi a conţinutului cadru al planurilor de producţie au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la finalul anului 2013. Vezi  în secţiunea Informaţii Utile conţinutul acestora.

Citeste mai mult