Istoricul şi Statutul Asociaţiei

ROMFISH funcţionează în baza OUG 26/2000 şi se bazează pe principiul participării şi reprezentării tuturor celor implicaţi în sectorul pescăresc din România (fermieri, procesatori, organizaţii pescăreşti, furnizori de servicii în domeniul pescăresc).

Principiul de reprezentare este bazat pe producţia livrată către piaţă din anul anterior, iar cotizaţia este procent din cifra de afaceri. Asociaţia este reprezentată de un Preşedinte onorific, ales pe o perioada de trei ani, de către Consiliul Director. Consiliul director este alcătuit din primii 10 membri, în ordinea descrescătoare a cifrei de afaceri.

Scopul acestei Asociaţii este acela de a milita pentru asigurarea unui cadru legislativ şi administrativ care să încurajeze dezvoltarea afacerilor celor ce activează în sectorul pescăresc pentru a putea oferi consumatorilor peşte de calitate crescut în condiţii naturale.

De asemenea, vizăm cresterea cotei de piaţă pentru pescăria românească, precum şi reducerea costurilor de aprovizionare cu materii prime şi materiale. 

ROMFISH îşi propune să fie un partener de consultări responsabil, profesionist şi serios, pentru promovarea interesului comun al sectorului pescăresc şi pentru sprijinirea partenerilor de dialog social, în asigurarea unui cadru legislativ modern, nebirocratic, suplu, adaptat la realitare, bazat pe potenţialul de dezvoltare pe care România este departe de a-l fi atins, în condiţiile creşterii competitivităţii.

ROMFISH este o organizaţie reprezentativă a sectorului de acvacultură din România fiind recunoscută ca atare prin Avizul de Recunoaştere nr. 1/2008, membră a Consiliului Consultativ pentru Sectorul Pescăresc, organ consultativ al MADR şi membră a Aquaculture Advisory Council, organ consultativ al Comisiei Europene

Dacă şi Dumneavoastră împărtăşiţi aceste principii,  

 

vă aşteptăm alături de noi!

(Statut aici)