RAPORT AL COMISIEI EUROPENE

La sfârşitul anului trecut a fost publicat 'Al cincilea raport anual al Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Fondului European pentru Pescuit (2011)'

În ceea ce priveşte proiectele dedicate acvaculturii, Comisia a constat printre altele:

"În cadrul FEP, acvacultura reprezintă aproximativ o treime din fondurile angajate în cadrul axei 2 (aproximativ 28 % din bugetul total al FEP). Începând din luna februarie 2011, au fost selectate în jur de 1 679 de proiecte și s-au plătit peste 40 de milioane EUR. Majoritatea proiectelor sunt investiții productive și peste 50 % reprezintă proiecte de acvacultură de apă dulce. Conform evaluării intermediare a FEP3, există puncte de vedere diferite cu privire la eficacitatea măsurilor referitoare la acvacultură din cadrul FEP. Numărul de locuri de muncă create de FEP în sector este neglijabil, mai puțin de 0,3 %. În plus, deși capacitatea de producție pare să fi crescut în general, aceasta nu a condus în mod necesar la o creștere a producției, din cauza crizei financiare și a concurenței sporite la nivel mondial. Alte obstacole în calea creșterii în acest sector sunt efectele bolilor, aspectele legate de acordarea licențelor, accesul la credite (îngreunat de dimensiunile foarte mici ale majorității producătorilor) și lipsa unor strategii naționale." (sursa: DG MARE)